آگوست 16, 2017

یانا چوریکوا و آندره مالاخوف در قازان مراسم قرعه کشی جام

سه هفته بعد یعنی در روز 26 نوامبر مراسم قرعه کشی جام کنفدراسیون فیفا 2017 در شهر قازان برگزار می شود. یانا چوریکوا و آندره مالاخوف […]
آگوست 16, 2017

یانا چوریکوا و آندره مالاخوف در قازان مراسم قرعه کشی جام

سه هفته بعد یعنی در روز 26 نوامبر مراسم قرعه کشی جام کنفدراسیون فیفا 2017 در شهر قازان برگزار می شود. یانا چوریکوا و آندره مالاخوف […]
آگوست 16, 2017

یانا چوریکوا و آندره مالاخوف در قازان مراسم قرعه کشی جام

سه هفته بعد یعنی در روز 26 نوامبر مراسم قرعه کشی جام کنفدراسیون فیفا 2017 در شهر قازان برگزار می شود. یانا چوریکوا و آندره مالاخوف […]